Wiosna w lutym!

Cudowny weekend! Mimo tego, że mamy środek lutego, fauna i flora w lesie zachowuje się tak, jakby już zapomniała o zimie. Promienie słoneczne przenikające przez gałązki drzew wzbudzają entuzjazm wśród ptactwa, które swoim śpiewem zbudziły do życia Matkę Naturę. Miękki, zielony mech, obrastający leśne ścieżki zachęca do galopów, a nasze dzielne rumaki radośnie korzystają z tej okazji…